Home / Kinh tế

Kinh tế

Vững vàng tìm nguồn năng lượng giữa biển khơi

Sau 59 năm hình thành và phát triển, ngành dầu khí Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nguồn thu ngân sách Nhà nước cũng như ...

Tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu hoa

Sau một thời gian chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19, hoạt động sản xuất và xuất khẩu hoa tại Đà Lạt và vùng phụ cận đang dần được khôi phục. Những dấu hiệu tích cực từ thị trường đã tạo động lực để người dân, doanh nghiệp yên tâm ...