Home / Giáo dục

Giáo dục

Đa dạng khuyến học, khuyến tài ở Đại học Huế

Bên cạnh thực hiện các quy định của Nhà nước, Đại học Huế ban hành nhiều chính sách và chế độ, đồng thời phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, các tổ chức tài trợ học bổng, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên học tập. Trao học bổng ...

Chú trọng đầu tư sự nghiệp “trồng người”

Xác định đầu tư sự nghiệp giáo dục là nguồn lực bền vững, lâu dài và cốt lõi, Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng ban hành Nghị quyết 09- NQ/QU về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Với mục tiêu ...

Hoạt động hè rút gọn quy mô, tập trung chất lượng

So với những năm trước, hoạt động hè (HĐH) năm nay được các cấp bộ đoàn trong tỉnh thu gọn quy mô. Tuổi trẻ các cấp chỉ tập trung thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực. Đoàn Thanh niên xã Thống Nhất (Gia Lộc) ...

Trải nghiệm thực tế cho trẻ mầm non

Nhiều năm trở lại đây, các trường mầm non đổi mới phương pháp và mục tiêu giáo dục bằng cách chủ động tăng cường các hoạt động trải nghiệm, không chỉ bó hẹp trong khuôn viên nhà trường mà còn mở rộng ra bên ngoài. Những hoạt động này giúp ...