Home / Kinh tế / Đầu tư

Đầu tư

Phát triển hệ thống giao thông vùng chè

Những năm qua, huyện Tam Đường chú trọng bêtông đường giao thông vùng chè theo chuẩn nông thôn mới. Đây là yếu tố quan trọng để bà con đưa cơ giới vào sản xuất chè theo hướng hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập. Trao đổi ...

Cấp bách tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ứng phó đại dịch COVID-19

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 154/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh ...

Xúc tiến đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2020, hoạt động xúc tiến đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm và hướng đến các đối tác chiến lược, có tiềm năng. Thu hút đầu tư chưa cao Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2019 tuy đã có ...