Home / Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Diễn đàn Ceo Forum 2020

Sáng ngày 03/11/2020; Ban tổ chức Diễn đàn Ceo Forum 2020 đã công bố về Gala Việt Nam Ceo Forum 2020 sẽ  có chủ đề “Chuỗi giá trị toàn cầu, dòng chảy mới – Cá hóa Rồng” và 03 phiên thảo luận chính làm điểm nhấn của Ceo Forum 2020 ...

Ladofoods nâng tầm Vang Việt

Ladofoods là một trong 2 doanh nghiệp của Lâm Đồng được chứng nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2020 cho 2 dòng sản phẩm Vang Đà Lạt và Chateau Dalat, bởi những nỗ lực liên tục trong suốt 30 năm qua để đưa Vang Việt ra thế giới và được ...