Home / Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Diễn đàn Ceo Forum 2020

Sáng ngày 03/11/2020; Ban tổ chức Diễn đàn Ceo Forum 2020 đã công bố về Gala Việt Nam Ceo Forum 2020 sẽ  có chủ đề “Chuỗi giá trị toàn cầu, dòng chảy mới – Cá hóa Rồng” và 03 phiên thảo luận chính làm điểm nhấn của Ceo Forum 2020 ...

Ladofoods nâng tầm Vang Việt

Ladofoods là một trong 2 doanh nghiệp của Lâm Đồng được chứng nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2020 cho 2 dòng sản phẩm Vang Đà Lạt và Chateau Dalat, bởi những nỗ lực liên tục trong suốt 30 năm qua để đưa Vang Việt ra thế giới và được ...

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Hoạt động tại ...