Home / Du lịch / Khách sạn

Khách sạn

Kết quả khảo sát ngành dịch vụ khách sạn năm 2019

DNtoday – sáng 11/07/2019, Grant Thornton Việt Nam công bố kết quả cuộc Khảo sát ngành Dịch vụ Khách sạn năm 2019. Cuộc khảo sát năm nay đánh dấu năm thứ 16 liên tiếp, Grant Thornton thực hiện thành công chương trình nghiên cứu toàn diện duy nhất về các khách ...