Home / Tin tức / UEH bổ nhiệm thêm 02 phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025

UEH bổ nhiệm thêm 02 phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Căn cứ theo Nghị quyết số 38/NQ-ĐHKT-HĐT và Nghị quyết số 39/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 04/11/2022, Hội đồng trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã bổ nhiệm 02 Phó Hiệu trưởng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Ngày 18/11/2022, ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm 02 Phó Hiệu trưởng cho PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo và TS. Đinh Công Khải, bên cạnh GS.TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng và TS. Bùi Quang Hùng – Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2022 – 2025, sau hơn một năm bước vào hành trình tái cấu trúc với chiến lược trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững.

Đinh Công Khải sinh năm 1967, có hơn 30 năm công tác giảng dạy tại ĐH Kinh tế TP.HCM; có nhiều năm đảm trách vị trí quản lý, là Trưởng khoa Quản lý nhà nước (2014 đến nay). Trước khi có Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng UEH, TS. Đinh Công Khải là Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước thuộc UEH (2021 đến nay).

PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo sinh năm 1979, được bổ nhiệm Phó Giáo sự năm 2015. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại UEH, nhiều năm giữ chức vụ quản lý từ Phó Trưởng khoa Tài chính (2011 – 2016), Trưởng khoa Tài chính (2016 – 2020), Trưởng phòng Đào tạo (2020 đến nay). Trước khi có Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng UEH, PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo là Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (2021 đến nay).

Trong hành trình tái cấu trúc với chiến lược trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững, UEH đã gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ và tự hào. Nền tảng vững chắc được xây dựng trong hơn 46 năm qua, cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của thế hệ hiện tại chính là nguồn năng lượng dồi dào tạo động lực cho quá trình chuyển đổi đó. UEH hôm nay, với bộ máy lãnh đạo được kiện toàn, đã sẵn sàng chuyển đổi vì một UEH Đa ngành và Bền vững ngày mai UEH – Ready for Next”./.

Thảo Chiêu