Home / Tag Archives: Caysangkien – cuaVNPT – hanoi

Tag Archives: Caysangkien – cuaVNPT – hanoi

”Cây sáng kiến” của VNPT Hà Nội

Kỹ sư Nguyễn Thế Anh, Trưởng phòng Quản trị hệ thống công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin – VNPT Hà Nội được đồng nghiệp ví là một “cây sáng kiến”. Những việc làm, sáng kiến của Nguyễn Thế Anh luôn được đánh giá là đi tiên ...