Home / Doanh nghiệp / Unilever Việt Nam và URENCO tiên phong triển khai phân loại rác tại nguồn

Unilever Việt Nam và URENCO tiên phong triển khai phân loại rác tại nguồn

Lần đầu tiên, Unilever Việt Nam hợp tác với Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) xây dựng và tiên phong thực hiện Chương trình phân loại rác tại nguồn gắn liền với thu gom và quản lý rác thải nhựa tại Thủ đô Hà Nội. Rác thải sẽ được thu gom và xử lý theo một quy trình đồng bộ, từ đó hạn chế rác thải ra môi trường tự nhiên, loại bỏ nguồn gây ô nhiễm, giúp môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Nhận thấy phân loại rác tại nguồn chính là “nút thắt” quan trọng cần được tháo gỡ để thực hiện thu gom và tái chế rác thải nhựa, Unilever Việt Nam đã chủ động đề xuất hợp tác cùng URENCO triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn trên toàn thành phố Hà Nội trong một kế hoạch dài hạn từ nay đến hết năm 2025.

Theo lộ trình, Chương trình phân loại rác tại nguồn giai đoạn I được phát động triển khai trong năm 2020 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giai đoạn II, từ năm 2021 đến giữa năm 2022 sẽ được triển khai tại 4 quận nội đô. Giai đoạn III, từ năm 2022-2025 sẽ được triển khai trên toàn bộ 12 quận của thành phố.

Đại diện Unilever Việt Nam cho biết, chương trình đồng bộ hóa tất cả các khâu từ phân loại rác tại nguồn, thu gom riêng biệt và sau đó đưa đến nhà máy để tái chế và xử lý. Cụ thể, những loại rác thải nhựa có giá trị cao sẽ được tái chế thành bao bì sản phẩm, quay trở lại phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Những loại rác thải nhựa có giá trị thấp và không có giá trị sẽ được xử lý, tái chế thành các sản phẩm khác phục vụ cho đời sống dân sinh hoặc nhiên liệu đầu vào trong quy trình sản xuất trong các nhà máy công nghiệp.

Phương án triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm do Unilever Việt Nam và URENCO phối hợp thực hiện.