Home / Tag Archives: Sukhacbiet – sanphamDV – taiTTPPDP – vimedimexso – voidoithu – canhtranh – trenthitruong

Tag Archives: Sukhacbiet – sanphamDV – taiTTPPDP – vimedimexso – voidoithu – canhtranh – trenthitruong

Sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ tại Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Lĩnh vực dược phẩm, đặc biệt là hoạt động phân phối thuốc luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của nhà nước và người dân đặc biệt trong hoàn cảnh bệnh tật ngày càng gia tăng như hiện nay. Để đến tay người bệnh, thuốc cần phải tuân thủ ...