Home / Văn hóa thể thao / Hội thảo khoa học cấp quốc gia về đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Ngày 10-2-2023, Tỉnh ủy Bến Tre, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo thông cáo báo chí kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913 – 15-2-2023).

Lãnh đạo tỉnh và phóng viên, nhà báo chụp hình kỷ niệm tại buổi họp báo.

Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chủ trì họp báo.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát là một trong những người con ưu tú của quê hương Bến Tre, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của đất nước và nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí đã góp phần làm rạng danh và tô thắm thêm truyền thống văn hóa, cách mạng vẻ vang, hào hùng của quê hương Bến Tre – quê hương Đồng khởi.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát – nguyên Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 15-2-2023, tại tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”. Hội thảo là hoạt động thiết thực tưởng nhớ, tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương Bến Tre.

Tham dự và chủ trì hội thảo có: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; GS,TS Lê Văn Lợi – Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng thông tin về sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng thông tin về sự kiện kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho biết: Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan và các nhà khoa học ở các ban, bộ, ngành Trung ương: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tỉnh Bến Tre – quê hương của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương đồng chí Huỳnh Tấn Phát từng hoạt động cách mạng.

Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá những hoạt động, cống hiến nổi bật của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên những nội dung chủ yếu về: Ảnh hưởng của truyền thống quê hương, gia đình đến sự hình thành nhân cách và chí hướng cứu nước của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; những đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng chí Huỳnh Tấn Phát – một trí thức tài ba, ngọn cờ tiêu biểu của khối đại doàn kết toàn dân tộc, một nhân cách văn hóa lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời; đồng chí Huỳnh Tấn Phát với Đảng bộ và nhân dân Bến Tre.

Nguồn: baodongkhoi.vn