Home / Kinh tế / Nông nghiệp / Phát huy vai trò Hội Nông dân trong phát triển kinh tế – xã hội

Phát huy vai trò Hội Nông dân trong phát triển kinh tế – xã hội

Hội Nông dân huyện Bắc Yên hiện có 16 cơ sở hội, hơn 8.300 hội viên sinh hoạt tại 109 chi hội bản tiểu khu. Những năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân huyện Bắc Yên đã khẳng định được vai trò trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của địa phương.

Nông dân bản Suối Háo, xã Hồng Ngài (Bắc Yên) chăm sóc vườn cây ăn quả.

Ông Vũ Ngọc Tám, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Yên cho biết: Hội đã tập trung chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, góp phần làm thay đổi nhận thức của hội viên, nông dân về phát triển sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa những cây, con phù hợp với điều kiện, trình độ canh tác của bà con thay thế cho các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả, nhất là phát triển cây ăn quả trên đất dốc với một số loại cây có lợi thế, như sơn tra, nhãn, xoài… vận động các hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất; mở rộng các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân; tổ chức các chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản thu hút trên 5.300 lượt hội viên tham gia.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội củng cố 60 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 2.269 thành viên, tổng dư nợ trên 83 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 11 tổ vay vốn với 103 thành viên, dư nợ trên 17 tỷ đồng; quản lý và sử dụng hiệu quả gần 3 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, trên địa bàn huyện có gần 1.800 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên khác kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển sản xuất. Tổng giá trị hàng hóa, sản phẩm và tiền mặt do các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp giúp đỡ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển sản xuất đạt hơn 500 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, thực hiện các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được các cấp hội quan tâm, triển khai hiệu quả. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm ra”, Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp, ủng hộ trên 4,1 tỷ đồng; hiến trên 1.600 m2 đất; góp trên 15.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa… Các cơ sở hội còn thường xuyên phối hợp với các tổ, bản, tiểu khu vận động hội viên dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu dân cư…; tổ chức Chương trình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” vào thứ 7 hằng tuần. Với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp hội tích cực vận động hội viên đóng góp vào quỹ mái ấm hội viên nông dân, năm 2019, đã xây dựng được 2 nhà mái ấm hội nông dân.

Theo ông Vũ Ngọc Tám, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, việc thực hiện hiệu quả đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” vai trò của Hội Nông dân tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát huy lợi thế địa phương, xây dựng các mô hình kinh tế của hội viên nông dân. Đồng thời, phối hợp với các ngành tổ chức liên kết “5 nhà”, đào tạo dạy nghề, hỗ trợ cho nông dân về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, bao tiêu nông sản hàng hóa cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nguồn: baosonla.org.vn